Privacy

Bighelaardij Makelaars is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens aan VBO worden verstrekt en wat VBO met deze gegevens doet.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Bighelaardij makelaars BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Dit om U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is

 

·         om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

·         Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

·         Bighelaardij makelaars BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Bighelaardij makelaars BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en de bewaartermijnen:

 

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via b.bighelaar@kpnplanet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Bighelaardij makelaars BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Bighelaardij makelaars BV neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bighelaardij makelaars BV) tussen zit.

 

Bighelaardij makelaars BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [Venum – Kolibri een CRM-programma voor maklaars van softwarehuis Wazzup teneinde te komen tot een overzichtelijk geheel van data en de koppeling met derden zoals vbo.nl en vastgoed-websites en het vervaardigen van overeenkomsten en aktes.

 

Van welke diensten van Bighelaardij Makelaars maakt u gebruik?

 

U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de Bighelaardij Makelaars.

 

Bij woningen:

 

U wilt uw woning verkopen, verhuren of laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan Bighelaardij Makelaars:

 

·         U wilt uw woning verkopen. Zie 1.

 

·         U wilt uw woning verhuren. Zie 2.

 

·         U wilt een woning laten taxeren. Zie 9.

 

·         U verkoopt of verhuurt uw nieuwbouwproject of u wilt advies om dit te verkopen en u hebt hiervoor Bighelaardij Makelaars ingeschakeld. Zie 17.

 

U wilt een woning kopen of huren en geeft daarbij een opdracht aan Bighelaardij Makelaars:

 

·         U wilt een woning kopen. Zie 3.

 

·         U wilt een woning huren. Zie 4.

 

 

 

Als u op zoek bent naar een woning en u hebt hiervoor Bighelaardij Makelaars niet via een opdracht ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:

 

·         U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van Bighelaardij Makelaars. Zie 8.

 

·         U wilt zelfstandig of met u eigen makelaar een koop- of huurwoning bezichtigen welke via Bighelaardij Makelaars wordt aangeboden. Zie 5.

 

·         U wilt zelfstandig of met behulp van u eigen makelaar een woning kopen welke via Bighelaardij Makelaars wordt aangeboden. Zie 6.

 

·         U wilt zelfstandig of met behulp van u eigen makelaar een woning huren welke via Bighelaardij Makelaars wordt aangeboden. Zie 7.

 

 

 

 

 

Bij bedrijfspanden of agrarisch vastgoed:

 

U wilt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verkopen, verhuren of laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan Bighelaardij Makelaars:

 

·         U wilt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verkopen. Zie 10.

 

·         U wilt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verhuren. Zie 11.

 

·         U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten taxeren. Zie 9.

 

U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen of huren en geeft daarbij opdracht aan Bighelaardij Makelaars:

 

·         U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen. Zie 12.

 

·         U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren. Zie 13.

 

 

 

Als u op zoek bent naar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed en u hebt hiervoor Bighelaardij Makelaars niet via een opdracht ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:

 

·         U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van Bighelaardij Makelaars. Zie 8.

 

·         U wilt zelfstandig of met u eigen makelaar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed voor koop of huur bezichtigen welke door Bighelaardij Makelaars wordt aangeboden. Zie 5.

 

·         U wilt zelfstandig of met behulp van u eigen makelaar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen welke via Bighelaardij Makelaars wordt aangeboden. Zie 14.

 

·         U wilt zelfstandig of met behulp van u eigen makelaar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren welke via Bighelaardij Makelaars wordt aangeboden. Zie 15.

 

 

 

Leverancier:

 

U bent een leverancier of wilt uw producten onder de aandacht brengen bij Bighelaardij Makelaars:

 

·         U wilt uw diensten of producten verkopen, verhuren of leasen aan Bighelaardij Makelaars of bent reeds een leverancier van Bighelaardij Makelaars. Zie 16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwerkingsverantwoordelijke

 

Voor al deze verwerkingen is Wilko van den Bighelaar OG BV de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens zijn:

 

Bighelaardij B.V.

 

Zesde Reit 6, 5233 HT ‘s-Hertogenbosch

 

KvK nummer:    11026768

 

E-mail:             b.bighelaar@kpnplanet.nl

 

Telefoon:          073 633 06 00

 

Gegevensverstrekking aan de VBO

 

Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan de VBO. De VBO doet het volgende met deze gegevens:

 

·         Zorgen dat makelaars waaronder alle VBO-Makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via VBO-Makelaars worden c.q. wordt aangeboden.

 

·         Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op Funda en andere (huizen)websites.

 

·         Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op Funda en andere (huizen)websites.

 

·         Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsvastgoed- en agrarische vastgoedmarkt. De gegevens in deze database worden voor onbepaalde tijd bewaard.

 

 

 

Zie het hoofdstuk “Gegevensgebruik VBO” voor meer informatie over gegevensverwerking door de VBO.

 

VBO is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn:

 

VBO

 

Postbus 135

 

2630 AC Nootdorp (ZH)

 

 

 

KvK nummer:    40411735

 

E-mail:              info@vbo.nl

 

VBO heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via: steve.fok@vbo.nl.

 

 

 

Wij achten uw privacy van belang.

 

Bighelaardij Makelaars en de VBO achten uw privacy van belang en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. Bighelaardij Makelaars verwerkt uw gegevens zorgvuldig en volgens de voorschriften van de wetgeving. Bighelaardij Makelaars besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat u gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Alle VBO-Makelaars investeren continu in het bieden van goede dienstverlening. Een onderdeel hiervan is het VBO-brede privacy programma. Heb u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Bighelaardij Makelaars.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

 

VBO verwerkt geen namen of andere direct identificerende gegevens. Als u wilt weten welke gegevens VBO verwerkt, neem dan ook contact op met Bighelaardij Makelaars, zij zorgen er vervolgens voor dat u geïnformeerd wordt.

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bighelaardij makelaars BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar b.bighelaar@kpnplanet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bighelaardij makelaars BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe lang bewaart Bighelaardij Makelaars de gegevens?

 

Bighelaardij Makelaars bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaart Bighelaardij Makelaars echter langdurig:

 

·         Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaart Bighelaardij Makelaars 20 jaar, omdat Bighelaardij Makelaars gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten.

 

·         De bewijslast dat Bighelaardij Makelaars de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaart Bighelaardij Makelaars 5 jaar.

 

 

 

1.  U verkoopt uw woning en u hebt hiervoor Bighelaardij Makelaars ingeschakeld

 

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw woning, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt Bighelaardij Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 

 

 

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan:

Bewaartermijn Bighelaardij:

Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals u telefoonnummer en E-mailadres, uittreksel Kadastrale-kaart en eigendomsgegevens van het Kadaster

E

20 jaar

Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, huwelijkse staat, huwelijksgoederenrecht, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en E-mailadres

B

20 jaar

De reden van verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.

Geen

3 jaar

De datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop staat of heeft gestaan.

A

20 jaar

De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s en video’s van de woning.

A

20 jaar

Indien met Bighelaardij Makelaars afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op Funda, andere huizenwebsites en op de website van Bighelaardij Makelaars. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 2 jaar na de transactie getoond.

De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht.

Geen

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

C

5 jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.

B

20 jaar

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.

A

20 jaar

Overige informatie die u aan Bighelaardij Makelaars verstrekt.

Geen

3 jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontvangers van gegevens

 

A          VBO (gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

 

B          Notaris, koper, aankoopmakelaar

 

C          FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

 

E          Een geselecteerd woningmarketingbedrijf voor beeldmateriaal en meetrapport (gegevens worden ½ jaar bewaard)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  U verhuurt uw woning en u hebt hiervoor Bighelaardij Makelaars ingeschakeld

 

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt Bighelaardij Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn Bighelaardij

Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals u telefoonnummer en E-mailadres, uittreksel Kadastrale-kaart en eigendomsgegevens van het Kadaster

E

20 jaar

Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, huwelijkse staat, huwelijksgoederenrecht, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en E-mailadres

A

20 jaar

De reden van verhuur

Geen

3 jaar

De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning.

A

20 jaar

Indien met Bighelaardij Makelaars afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op Funda, andere huizenwebsites en op de website van Bighelaardij Makelaars. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 2 jaar na de transactie getoond.

De eisen die u stelt aan de huurder.

A

20 jaar

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.

A

20 jaar

Overige informatie die u aan Bighelaardij Makelaars verstrekt.

Geen

3 jaar

 

 

 

Ontvangers van gegevens

 

A          Huurder

 

E          Een geselecteerd woningmarketingbedrijf voor beeldmateriaal en meetrapport (gegevens worden ½ jaar bewaard)

 

 

 

 

 

3.  U bent op zoek naar een koopwoning en u hebt hiervoor Bighelaardij Makelaars ingeschakeld

 

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u passende woning te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt Bighelaardij Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn Bighelaardij

Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, huwelijkse staat, huwelijksgoederenrecht, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en E-mailadres

A

20 jaar

Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen.

Geen

3 jaar

Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.

Geen

3 jaar

Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.

Geen

3 jaar

Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden.

Geen

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

B

5 jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.

C

20 jaar

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.

Geen

20 jaar

Overige informatie die u aan Bighelaardij Makelaars verstrek.

Geen

3 jaar

 

 

 

Ontvangers van gegevens

 

A          Verkoper en verkoopmakelaar

 

B          FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

 

C          Notaris, verkoper, verkoopmakelaar

 

 

 

 

 

 

 

4.  U bent op zoek naar een huurwoning en u hebt hiervoor Bighelaardij Makelaars ingeschakeld

 

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikte huurwoning te vinden met een passend huurcontract. Daarbij stelt Bighelaardij Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn Bighelaardij

Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, huwelijkse staat, huwelijksgoederenrecht, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en E-mailadres

Geen

3 jaar

Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen.

Geen

3 jaar

Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.

Geen

3 jaar

Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.

Geen

3 jaar

Indien met je afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een huurprijs te betalen.

Geen

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets eist (bijvoorbeeld VBO Woontoets). Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder.

A

3 jaar

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.

A

20 jaar

Overige informatie die je aan Bighelaardij Makelaars verstrekt.

Geen

3 jaar

 

 

 

Ontvangers van gegevens

 

A          Verhuurder

 

 

 

5.     Je wilt een koop- of huurwoning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed bezichtigen die c.q. dat via Bighelaardij Makelaars wordt aangeboden

 

In dit contact maakt Bighelaardij Makelaars bezichtigingsafspraken, geeft Bighelaardij Makelaars je een goed beeld van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed en legt Bighelaardij Makelaars vast wat uw mening is van dit pand. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn Bighelaardij

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

A

1 jaar

Datum van bezichtiging en uw mening over de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed.

A

1 jaar

Overige informatie die je aan Bighelaardij Makelaars verstrekt.

A

1 jaar

 

 

 

 

 

Ontvangers van gegevens

 

A          Verkoper of verhuurder van pand

 

 

 

6.  U wilt een woning kopen die via Bighelaardij Makelaars wordt aangeboden

 

Voor dit contact staat Bighelaardij Makelaars met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert Bighelaardij Makelaars de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stelt Bighelaardij Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn Bighelaardij

Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, huwelijkse staat, huwelijksgoederenrecht, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en E-mailadres

B

20 jaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

B

20 jaar

Uw mening over de woning.

B

3 jaar

Gegevens over de biedingen.

B

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

D

5 jaar

Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper.

B

3 jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.

C

20 jaar

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook de postcode van het vorig woonadres van de koper.

A

3 jaar

Overige informatie die je aan Bighelaardij Makelaars verstrekt.

B

3 jaar

 

 

 

 

 

Ontvangers van gegevens

 

A          VBO (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

 

B          Verkoper

 

C          Notaris, koper, aankoopmakelaar

 

D         FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

 

 

 

 

 

 

 

7.  U wilt een woning huren die via Bighelaardij Makelaars wordt aangeboden

 

Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 

 

 

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn Bighelaardij

Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, huwelijkse staat, huwelijksgoederenrecht, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en E-mailadres

A

20 jaar

Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.

A

3 jaar

Gegevens om vast te stellen dat je aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de VBO Woontoets.

A

5 jaar

Gegevens die nodig zijn als een toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

B

5 jaar

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.

A

20 jaar

Overige informatie die je aan Bighelaardij Makelaars verstrekt.

A

3 jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontvanger van gegevens

 

A          Verhuurder

 

B          FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door Bighelaardij Makelaars (o.a. Bighelaardij Zoekservice)

 

Het doel van dit contact is dat Bighelaardij Makelaars u op de hoogte brengt van mogelijk voor u interessante woningen, bedrijfspanden of agrarisch vastgoed. Dit gebeurt tot het moment dat u aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn Bighelaardij

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

Geen

Tot intrekking van toestemming

Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. Op basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden samengesteld.

Geen

Tot intrekking van toestemming

Overige informatie die je aan Bighelaardij Makelaars verstrekt.

Geen

Tot intrekking van toestemming

 

 

 

9.  U wilt een taxatie van een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten uitvoeren en u hebt hiervoor Bighelaardij Makelaars ingeschakeld

 

Het doel van dit contact is dat Bighelaardij Makelaars voor uw (toekomstige) woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed een taxatie uitvoert. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn Bighelaardij

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

A

20 jaar

Gegevens van uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed om de waarde te bepalen.

A

20 jaar

Overige informatie die je aan Bighelaardij Makelaars verstrekt.

Geen

20 jaar

 

 

 

Ontvangers van gegevens

 

A          Validatie instituut op taxaties.

 

 

 

10.      U verkoopt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed en u hebt hiervoor Bighelaardij Makelaars ingeschakeld

 

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw pand, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt Bighelaardij Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn Bighelaardij

Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals u telefoonnummer en E-mailadres, uittreksel Kadastrale-kaart en eigendomsgegevens van het Kadaster

E

20 jaar

Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, huwelijkse staat, huwelijksgoederenrecht, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en E-mailadres

B

20 jaar

De reden van verkoop.

Geen

3 jaar

De datum van aanmelding van het pand en de periode dat het pand te koop staat of heeft gestaan.

A

20 jaar

De omschrijving en kenmerken van het pand zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, foto’s en video’s van het pand.

A

20 jaar

Indien met Bighelaardij Makelaars is afgesproken worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op Funda, andere vastgoed websites en op de website van Bighelaardij Makelaars. Dit gebeurt voor promotie van uw bedrijfspand en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.

De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht.

A

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden ook de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.

C

20 jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.

B

20 jaar

Wanneer het pand is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.

A

20 jaar

Overige informatie die je aan Bighelaardij Makelaars verstrekt.

Geen

3 jaar

 

 

 

 

 

Ontvangers van gegevens

 

A          VBO (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

 

B          Notaris, koper, aankoopmakelaar

 

C          FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

 

 

 

11.      U verhuurt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed en u hebt hiervoor Bighelaardij Makelaars ingeschakeld

 

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt Bighelaardij Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn Bighelaardij

Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals u telefoonnummer en E-mailadres, uittreksel Kadastrale-kaart en eigendomsgegevens van het Kadaster

E

20 jaar

Organisatienaam, voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, huwelijkse staat, huwelijksgoederenrecht, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en E-mailadres

B

20 jaar

De reden van verhuur.

Geen

3 jaar

De omschrijving en kenmerken van de woning/het pand zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning/het pand.

Geen

20 jaar

In overleg met u worden deze gegevens ook op geselecteerde huizenwebsites geplaatst voor promotie van de woning/het pand/perceel

De eisen die je stelt aan de huurder.

A

20 jaar

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.

A

20 jaar

Overige informatie die je aan Bighelaardij Makelaars verstrekt.

Geen

3 jaar

 

 

 

Ontvangers van gegevens

 

A          Huurder

 

 

 

 

 

12.      U bent op zoek naar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed om aan te kopen en u hebt hiervoor Bighelaardij Makelaars ingeschakeld

 

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u een passend bedrijfspand of agrarisch vastgoed te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt Bighelaardij Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn Bighelaardij

Uw organisatienaam, voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, huwelijkse staat, huwelijksgoederenrecht, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en E-mailadres

C

20 jaar

Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn opgenomen.

Geen

3 jaar

Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop.

Geen

3 jaar

Uw eisen aan de huisvesting.

C

3 jaar

Indien met jou afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden.

Geen

3

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.

B

5 jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. Deze gegevens worden ook aan de verkopende makelaar en de notaris verstrekt

D

20 jaar

Wanneer het bedrijfspand of agrarisch vastgoed is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.

Geen

20 jaar

Overige informatie die je aan Bighelaardij Makelaars verstrekt.

Geen

3 jaar

 

 

 

 

 

Ontvangers van gegevens

 

A          VBO (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

 

B          FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

 

C          Verkoper en verkoopmakelaar

 

D         Notaris, verkoper, verkoopmakelaar

 

 

 

13.      U bent op zoek naar een huurpand (bedrijfspand of agrarisch vastgoed) en u hebt hiervoor Bighelaardij Makelaars ingeschakeld

 

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikt bedrijfspand of agrarisch vastgoed te vinden met een passend huurcontract. Daarbij stelt Bighelaardij Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn Bighelaardij

Uw organisatienaam, voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, huwelijkse staat, huwelijksgoederenrecht, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en E-mailadres

A

20 jaar

Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn opgenomen.

Geen

3 jaar

Gegevens over je huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs.

Geen

3 jaar

Uw eisen aan de huisvesting.

A

3 jaar

Indien met jou afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een huurprijs te betalen.

Geen

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets (VBO Businesstoets) eist. Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder.

A

3 jaar

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.

A

20 jaar

Overige informatie die je aan Bighelaardij Makelaars verstrekt.

Geen

3 jaar

 

 

 

 

 

Ontvangers van gegevens

 

A          Verhuurder

 

 

 

 

 

 

 

14.      U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen dat via Bighelaardij Makelaars wordt aangeboden

 

U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via Bighelaardij Makelaars wordt aangeboden. Voor dit contact staat Bighelaardij Makelaars met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert Bighelaardij Makelaars de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stelt Bighelaardij Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn Bighelaardij

Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, huwelijkse staat, huwelijksgoederenrecht, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en E-mailadres

B

20 jaar

 

 

 

Je mening over het aangeboden pand.

B

3 jaar

Gegevens over de biedingen.

B

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.

D

5 jaar

Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper.

B

3 jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.

C

20 jaar

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode van het vorig huisvestingsadres van de koper.

A

3 Jaar

Overige informatie die je aan Bighelaardij Makelaars verstrekt.

B

3 jaar

 

 

 

 

 

Ontvangers van gegevens

 

A          VBO (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

 

B          Verkoper

 

C          Notaris, koper, aankoopmakelaar

 

D         FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

 

 

 

15.      U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via Bighelaardij Makelaars wordt aangeboden

 

U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via Bighelaardij Makelaars wordt aangeboden. Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 

 

 

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn Bighelaardij

Uw organisatienaam, voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, huwelijkse staat, huwelijksgoederenrecht, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en E-mailadres

A

20 jaar

Uw eisen aan de huisvesting.

A

3 jaar

Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de VBO Businesstoets.

A

5 jaar

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.

A

20 jaar

Overige informatie die je aan Bighelaardij Makelaars verstrekt.

A

3 jaar

 

 

 

 

 

 

 

Ontvangers van gegevens                                             Hoedanigheid

 

A          Verhuurder                                                     Verantwoordelijke

 

B          FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)     Verantwoordelijke

 

 

 

 

 

 

 

16.      U levert diensten of producten aan Bighelaardij Makelaars of wilt een offerte uitbrengen om diensten of producten te leveren aan Bighelaardij Makelaars

 

U wilt uw diensten of producten verkopen, verhuren of leasen aan Bighelaardij Makelaars of bent reeds een leverancier van Bighelaardij Makelaars. Het doel van dit contact is om een offerte uit te brengen, een overeenkomst op te maken, een overeenkomst uit te voeren of uw relatie met Bighelaardij Makelaars te onderhouden. De volgende gegevens kunnen door Bighelaardij Makelaars worden verwerkt:

 

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn Bighelaardij

Je naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

A

20 jaar

Gegevens die nodig zijn om de overeenkomst te controleren, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.

Geen

20 jaar

Overige informatie die je aan Bighelaardij Makelaars verstrekt.

A

20 jaar

 

 

 

 

 

Ontvangers van gegevens

 

A          Accountant/ boekhouder

 

 

 

17.      U verkoopt of verhuurt uw nieuwbouwproject of u wilt advies om dit te verkopen en u hebt hiervoor Bighelaardij Makelaars ingeschakeld

 

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw nieuwbouwproject, inzicht te krijgen in de waardes van en belangstelling voor uw project, belangstellenden te informeren en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt Bighelaardij Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn Bighelaardij

Uw bedrijfsnaam, voor- en achternaam, adres en overige contactgegevens zoals u telefoonnummer en E-mailadres, uittreksel Kadastrale-kaart en eigendomsgegevens van het Kadaster

E

20 jaar

Uw bedrijfsnaam, voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, huwelijkse staat, huwelijksgoederenrecht, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en E-mailadres

B

20 jaar

De reden van verkoop.

Geen

3 jaar

De datum van aanmelding van het project en de periode dat het project te koop staat of heeft gestaan.

A

20 jaar

De omschrijving en kenmerken van het project zoals de vraagprijzen, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, foto’s en video’s van het project.

A

20 jaar

Indien met Bighelaardij Makelaars is afgesproken worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op Funda, andere vastgoed websites en op de website van Bighelaardij Makelaars. Dit gebeurt voor promotie van uw project en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.

De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht.

Geen

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden ook de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.

C

5 Jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.

B

20 jaar

Wanneer een woonunit in het project of het volledige project is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.

A

20 jaar

Overige informatie die je aan Bighelaardij Makelaars verstrekt.

Geen

3

 

 

 

 

 

 

 

Ontvangers van gegevens

 

A          VBO (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

 

B          Notaris, koper, aankoopmakelaar

 

C          FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

 

 

 

 

 

Gegevensgebruik door de VBO

 

Bighelaardij Makelaars verstrekt via een koppeling bepaalde gegevens aan de VBO. VBO is voor de ontvangen gegevens de verwerkersverantwoordelijke. De VBO doet het volgende met deze gegevens:

 

1.       Zorgen dat makelaars waaronder alle VBO-Makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via VBO-Makelaars worden c.q. wordt aangeboden.

 

2.       Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op Funda en andere (huizen)websites.

 

3.       Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsvastgoed markt en de agrarische vastgoedmarkt.

 

 

 

A         Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed bij Bighelaardij Makelaars

 

Als u een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een VBO-Makelaar wilt verkopen worden de volgende gegevens bekend gemaakt bij andere VBO-Makelaars;

 

 

 

·         Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.

 

·         Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, de aanduiding “onder bod”, verkoopdatum en transactieprijs.

 

Deze gegevens worden door VBO-Makelaars gebruikt voor de dienstverlening aan hun klanten (zoekers naar een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed).

 

Deze gegevens worden onbeperkt bewaard in verband met de database met historisch aanbod, zie onder C.

 

 

 

B         Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed op (huizen)websites, waaronder Funda

 

Als u een woning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een VBO-Makelaar wilt verkopen worden na overleg met u ook gegevens bekend gemaakt bij Funda en andere (huizen)websites. Het gaat dan om de volgende gegevens:

 

·         Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde, video’s en foto’s van het object.

 

·         Datum dat het object op de markt komt, verkoopdatum.

 

Met deze gegevens wordt uw object onder de aandacht gebracht bij consumenten, professionele partijen en/of derden die zelf zoeken via (woning)websites. U geeft via Bighelaardij Makelaars toestemming om wél of níét te doen.

 

Deze gegevens kunnen maximaal één jaar na de verkoopdatum c.q. de datum dat een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed van de markt wordt gehaald nog zichtbaar zijn op deze websites.

 

 

 

C         Database met historisch aanbod

 

Van alle woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die via een VBO-Makelaar worden verkocht, worden de volgende gegevens in de VBO-database vastgelegd:

 

·         Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.

 

·         Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.

 

·         De postcode (1234AB) van het vorige (woon)adres van de koper.

 

De hiervoor genoemde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

 

 

 

Met de hiervoor genoemde gegevens maakt VBO-analyses van de woningmarkt mogelijk. De VBO verstrekt deze gegevens aan geselecteerde derden, namelijk:

 

·         Taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen.

 

·         Validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten.

 

·         Gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes.

 

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor onderzoek naar de woningmarkt.

 

·         Universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden.

 

·         VBO-Makelaars in het kader van dienstverlening aan hun klanten.

 

·         Niet VBO-Makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio).

 

Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor de genoemde doelen en waar mogelijk worden gegevens alleen op samengesteld niveau verstrekt.

 

 

 

Inzien, wijzigen of verwijderen van gegevens

 

Wil u de bij VBO verwerkte gegevens Inzien, wijzigen of verwijderen neem dan contact op met de VBO-Makelaar die de verkoop van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed heeft begeleid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Meer informatie?