De Bloemendaal 19 19 A, 's-Hertogenbosch

verkocht

Details

Overdracht

Status
verkocht
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Hoofdbestemming
bedrijfsruimte
Bouwjaar
1977

Parkeergelegenheid

Aantal plaatsen
3

Omschrijving

Aangeboden in Engelen vanwege verhuizing bedrijf.
Villa met een onmiskenbaar hoge standaard qua afwerking en een bedrijfshal met buitenruimte. (cat. 2)

Dit is wonen, opgroeien en werken op het bedrijventerrein van het dorp Engelen.
Ondernemers vestigen zich op met hun gezinnen "de Vutter" om maximaal aandacht aan bedrijf en familie te besteden op loopafstand van de kern van Engelen.

En op die momenten dat de aandacht volledig bij het bedrijf ligt zijn de kinderen in goede handen op één van de twee basisscholen waar het dorp opvallend hoge ogen mee gooit. Zelf spreken zij van 'kind centra met allerlei overblijfmogelijkheden en voor- en na- schoolse opvang.
Mogelijk werkt men hier beiden t... lees meer

Aangeboden in Engelen vanwege verhuizing bedrijf.
Villa met een onmiskenbaar hoge standaard qua afwerking en een bedrijfshal met buitenruimte. (cat. 2)

Dit is wonen, opgroeien en werken op het bedrijventerrein van het dorp Engelen.
Ondernemers vestigen zich op met hun gezinnen "de Vutter" om maximaal aandacht aan bedrijf en familie te besteden op loopafstand van de kern van Engelen.

En op die momenten dat de aandacht volledig bij het bedrijf ligt zijn de kinderen in goede handen op één van de twee basisscholen waar het dorp opvallend hoge ogen mee gooit. Zelf spreken zij van 'kind centra met allerlei overblijfmogelijkheden en voor- en na- schoolse opvang.
Mogelijk werkt men hier beiden thuis en gezien de geringe afstand tot 'Kind centrum Matrix' kunnen uw kinderen tijdens de lunchpauze gewoon naar komen. Een unicum, en een van de voordelen, van een bedrijventerrein 'met volop wonen' gelegen nabij een dorpskern.

Het betreft een gebied met de bestemming lichte bedrijvigheid, gemêleerd, en veelal gecombineerd met wonen.
Hoewel een complex met diverse mogelijkheden is deze combinatie van wonen en werken in gebruik als timmerfabriek (meubelstudio).

Oppervlakten:
Het perceel is met 1.866 M2 ook voor "de Vutter" opvallend groot.
Net als de bedrijfsruime met een (Bruto Vloer Oppervlak) BVO van 1122,56 M2 hoofzakelijk op de begane grond.
de verdieping bestaat uit een kantine van 32 M2.
Achter de bedrijfshal bevindt zich een onbebouwd buitenterrein van 237 M2.
De oprit niet meegerekend, behoort aan de woning een totaal aan tuinen toe (onbebouwd oppervlak) van 260 M2.

DE STERKE PUNTEN:
-Nette bedrijfsruimte
-Goede bereikbaarheid
-Parkeren op eigen terrein en voor de deur
-Representatief en gefortuneerd voorkomen van woonsituatie in combinatie met bedrijf


Indeling
Ruime hal met een prachtige afwerking, goed in de lak.
Een stel dubbele deuren met Bommer-scharnieren draaien met de looprichting mee tussen de hal en de grote woonkamer waar de sfeer bepaald wordt door een houtkachel, vloerverwarming, en uitzicht op de weilanden.

Studeerkamer met kapsalon-inrichting te bereiken vanuit de woonkamer. Ook te gebruiken als studie of TV-kamer.

Enorme eetkeuken met "one-off" keuken speciaal ontworpen voor deze woning en om aan hoge eisen te voldoen. De vormgeving van de koof met afzuigkap en spots volgt de contouren van het aanrecht waarboven zij is gepositioneerd.

Vier seizoenen serre met schuifpui. In de zomer een overdekt terras gedurende de andere seizoenen en ware tuinkamer.

Bijkeuken met witgoedopstelling, op ergonomische hoogte geïntegreerd, in een speciaal daartoe ontworpen kastenwand met was-bassin.
Volop daglicht en bewegingsruimte.

Eerste verdieping
Overloop met 4 ruime slaapkamers allen met halogeen-spots. Een fenomeen met sfeervol licht dat zich zowat in elk vertrek voordoet.

De ouderkamer over de volle breedte van de woning, heeft een alkoof welke is ingericht als "walk in closet", met overzichtelijke garderobe en schappen om tassen en schoeisel gerangschikt uit te stallen.

Luxe badkamer compleet met:
-vloerverwarming
-urinoir
-bidet
-wandcloset
-inloopdouche
-badkamer-wandmeubel met geïntegreerde dubbele wastafel
-handdoekradiator
-sfeervolle Halogeen-spots


Tweede verdieping
Bergzolder over de volle lengte bereikbaar met een vlizotrap.

Tuin
Grote achtertuin op het 'Zuid Zuid-Oosten' als een oase tussen wonen en werken.

Verzorgde voortuin.

Bijzonderheden
De video voert ook door de timmerfabriek.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het object wordt opgeleverd inclusief o.a.

Algemeen:
- Volledig elektrische installatie
- Krachtstroom
- Sanitaire voorzieningen

Kantoorruimte
- Vloer- , muur-, plafondafwerking
- Pantry aanwezig
- Toilet aanwezig

Bedrijfsruimte
- Voorzien van elektrisch bedienbare overheaddeur
- Verwarming doormiddel van heater met air-ducts
- Voorzien van lichtstraat
- Tl-verlichting
- Betonvloer

BESTEMMING EN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN
Bedrijfsbestemming te gebruiken als bedrijfsruimte / werkplaats met kantoor in combinatie met wonen.
LOCATIE EN BEREIKBAARHEID
Het object is gesitueerd op het bedrijventerrein “de Vutter” te Engelen (Nb). Het bedrijventerrein valt onder de gemeente 's-Hertogenbosch en is gelegen aan de 'Ring 's-Hertogenbosch' op enkele Km's van knooppunt Empel.

Offered in Engelen due to relocation company.

Villa with an undeniably high standard of finish and a business hall with outdoor space. (cat. 2)

This is living, growing up and working in the commercial area of the village of Engelen.
Entrepreneurs settle with their families "the Vutter" to give maximum attention to business and family within walking distance of the village center of Engelen.

During those times when all the attention is focused on the business, the children are in good hands at one of the two elementary schools in the village. They themselves speak of 'child centers' with all kinds of lunch and dinner options and before- and after-school care.
Possibly both parents are working at home and given the small distance to the Matrix childcare center, your children can come home during the lunch break. A unique, and one of the advantages, of an industrial area "with plenty of living" located near a village center.

It is an area with the destination light industry, mixed, often combined with housing.
Although a complex with various possibilities, this combination of living and working is in use as a furniture workshop (furniture studio).

Surface areas:
The plot is with 1,866 M2 also for "the Vutter" remarkably large.
Like the company space with a (Gross Floor Area) GLA of 1122.56 M2 mainly on the first floor.
The first floor consists of a canteen of 32 M2.
Behind the warehouse is an unbuilt outdoor space area of 237 M2.
Apart from the driveway, a total of 260 M2 of gardens (uncultivated area) belongs to the family property.

STRENGTHS:
-Nice business space
-Good accessibility
-Parking on site and in front of the door
-Representative and fortunate appearance of living situation in combination with business


Layout
Spacious hallway with a beautiful finish, well varnished.
A pair of French doors with Bommer hinges swing in the direction of travel between the hall and the large living room where the atmosphere is determined by a wood stove, underfloor heating, and views of the meadows.

Study with hairdressing salon equipment accessible from the living room also used as a study or TV room.

Huge eat-in kitchen with "one-off" kitchen specially designed for this home and to meet high standards. The design of the cove with hood and spotlights follows the contours of the countertop above which it is positioned.

Four seasons conservatory with sliding doors. In summer a covered terrace during the other seasons and true garden room.

Utility room white goods arrangement, integrated at ergonomic height, in a specially designed closet with washbasin. Plenty of daylight and space to move.

First floor
Landing with 4 spacious bedrooms all with halogen spotlights. A phenomenon with atmospheric light that occurs in almost every room.

The master bedroom over the full width of the house, has an alcove which is furnished as "walk in closet", with clear wardrobe and shelves for bags and shoes arranged to display.


Second floor
Full length storage attic accessed by a loft ladder.

Garden
Large backyard situated 'South South East' as an oasis between living and working.

Well maintained front garden.

Specialties
level of delivery
The object is delivered including

General:
- Complete electrical installation
- Power current
- Sanitary facilities

Office space
- Floor, wall and ceiling finishes
- Pantry
- Toilet

Business space
- With electrically operated overhead door.
- Heating by means of a heating system with airducts.
- Equipped with a skylight.
- Fluorescent lighting.
- Concrete floor

ENVIRONMENTAL POSSIBILITIES
Business environment to use as business space / workshop with office in combination with family residential.

LOCATION AND ACCESSIBILITY
The property is located in commercial area "the Vutter" in Engelen (Nb). The site falls under the municipality of 's-Hertogenbosch and is located on the " 's-Hertogenbosch Ring-road " at a few Km's from 'junction Empel.

Contact opnemen